A védjegyről


A védjegy árujelző, amely termékek, szolgáltatások egymástól való megkülönböztetését segíti. Feladata, hogy bizalmat ébresszen a fogyasztóban, hogy jó emlékei alapján később is a védjegyes terméket vásárolja. Például egy Sony védjeggyel ellátott magnót bátrabban vásárolnak meg, mint egy Unimagno névre hallgatót. Nem kizárt, hogy épp az utóbbi termék a jobb, a fogyasztók mégis a Sonyt fogják megvenni. A védjegy, így tulajdonosának piaci helyzetét védi a konkurens gyártók ellen. „Védjegy” szóval a már az oltalmazott árujelzőt illetik, az oltalom elnyerése, azaz a lajstromozás (regisztráció) előtt „megjelölés” vagy „márkanév” elnevezéseket használják.

A védjegyoltalom a márkanevek és logók levédésének alapvető eszköze. Védjegyoltalommal védhető egyébként minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásától. Így védjegyoltalomban részesülhet különösen

  • szó,
  • szóösszetétel,
  • szlogen,
  • logo,
  • ábra,
  • sőt térbeli alakzat is oltalmazható.

A lényeg, hogy alkalmas legyen megkülönböztetésre, azaz egyedileg jellemezze a céget, árut vagy szolgáltatást.

Térbeli (3D) alakzat oltalmára is van lehetőség, ha az egyedileg jellemző az adott cégre, és az adott termék esetén megkülönböztető képessége van (pl. Coca Colás üveg).

Nem oltalmazható az a megjelölés, amely kizárólag olyan jelekből, adatokból, illetve formából áll, amelyeket az áru vagy szolgáltatás fajtája, rendeltetése, minősége, mennyisége, értéke, földrajzi származása vagy egyéb jellemzője feltűntetésére használnak, illetve az áru jellegéből következik. A védjegy nem lehet megtévesztő sem (például a földrajzi származást illetően). Az a megjelölés sem lehet védjegy, amelyiket állandóan és szokásosan alkalmaznak.

A védjegyek nem „önmagukban”, hanem gazdasági tevékenység kapcsán, és általában bizonyos árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban fejtik ki oltalmazó hatásukat.


A védjegy hatóköre lényegesen nagyobb a puszta azonosságnál, és ez igaz mind a névre, mind az ahhoz kapcsolódó árukra. Ha valaki a védjegyhez összetéveszthetőségig hasonló nevet, ábrát stb. használ, úgy bitorlást követ le. Emellett a védjegy a hasonló termékek vagy szolgáltatások használata ellen is véd. Ha a védjegy jó hírnévre, jelentős ismertségre tesz szert, akkor már a nem hasonló termékek ellen is véd, feltéve, hogy használója a védjegy ismertségét tisztességtelenül kihasználva próbál piaci előnyökhöz jutni.

 
Copyright © 2010 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.